MASUDA Kooiti no kozin webu-saito

Kono peezi[en:page] wa, kozin no webu-saito[en:web site] no atama no peezi desu. Roomazi de kaita peezi wa amari ooku arimasen. Kanzi kana maziri no nihongo de kaita peezi no iriguti wa koko ni arimasu.

Hyooron

Koko de tukatte iru Roomazi no tuzurikata

(Eigo de kaita) Nihongo Roomazi ni tuite no oboegaki


["Hoomu" peezi e]
Koosin (saisin): 2014-04-30
MASUDA Kooiti (E-meeru adoresu)